El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: L´HORTA SUD
Extensió (km2): 69.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 10.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 33149
Nre. d'hòmens: 32651
Xifra de població: 80551
Nre. de llars: 32651
Densitat de població: 1173.00 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 230 28.56 m2
Supermercats 10 11.82 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 139 15.37 m2
Llar 137 20.75 m2
Resta no alimentació 201 14.67m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte 5 77.00 m2
Centres Comercials
Centres Comercials 2 m2
Indicador de dotació comercial:
15.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 3391
Nre. de IAE comercials: 1350
Nre. de mercats: 2
Mercat municipal: MERCADO MUNICIPAL SAN GREGORIO Y MERCADO MUNICIPAL ANTIC MERCAT
Nre. mercats no sedentaris: 6
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

© 2021 - IDEAT - Ajuntament de Torrent - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball