L' agència AFIC >> Qué és

L'Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de Torrent és un servici adscrit a l'àrea de govern de Desenvolupament Econòmic i Social de l'Ajuntament de Torrent, que presta assessorament i oferix suport tècnic i informació especialitzada en matèria de comerç al ciutadà, al comerç local i en general al teixit empresarial de la ciutat.

   El nostre objectiu com AFIC és impulsar el procés de modernització i ordenació del comerç local, adequant l'oferta comercial municipal a les exigències del mercat, a través dels mitjans tècnics necessaris facilitats per la XARXA AFIC.

    L'oficina AFIC de Torrent va obtindre el 24 de novembre del 2004 el certificat UNE-EN-ISO 9001:00 per la qual es garantix la normalització dels prodecimientos duts a terme des d'esta agència. Este certificat és renovada periòdicament demostrant així la continuïtat, millora i qualitat de la prestació en els servicis de l'àrea de comerç.

    Les actuacions i els servicis que des de l'Agència de Foment d'Iniciatives Comercials es desenvolupen comprenen els aspectes següents:

        • Acostar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris, coordinant les relacions entre els comerciants i les Administracions Autonòmica i Local.

        • Informar, assessorar i formar els comerciants i nous emprenedors de la localitat, en aspectes relacionats amb el comerç, així com l'accés a subvencions i ajudes relacionades amb el sector.
         • Dinamitzar el comerç local a través de campanyes d'animació, promoció i publicitat.
         • Aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del territori municipal.
         • Participar en els estudis sobre la situació del comerç local.
         • Prestar assistència tècnica en matèria comercial a la resta de departaments municipals.
         • Coordinació de les relacions entre les distintes associacions econòmiques de la ciutat i l'administració local i autonòmica.
         • Informar el públic en general de qualsevol matèria relacionada amb el sector econòmic de la ciutat.

   L'agència AFIC de Torrent està ubicada en C/ València, 42.

 El nostre telèfon de contacte és el 961111868 .

© 2021 - IDEAT - Ajuntament de Torrent - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball