Actualitat Notícies

REDUCCIÓ CONSUM BOSSES DE PLÀSTIC

Cobrament obligatori de les bosses de plàstic des d'1/07/2018.
REDUCCIÓ CONSUM BOSSES DE PLÀSTIC

Aquesta obligació ve generada per l'aplicació del RD 293/2018, d'adaptació de la normativa europea a la legislació espanyola.

quines borses han de cobrar-se?
TOTES les bosses de plàstic proporcionades als consumidors en els punts de venda de béns o productes en el mercat nacional
inclou la venda online i el lliurament a domicili,
tinguen o no rosteixes i independentment de l'espessor.

quines borses estan exemptes de cobrament?
• les bosses de plàstic molt lleugeres
borses de menys de 15 micres, necessàries per raons d'higiene, o que se subministren com a envàs primari per a aliments a orri

• les bosses de plàstic amb espessor igual o superior a 50 micres amb un percentatge igual o major al 70% de plàstic reciclat
Obligatori document proporcionat pel fabricant que acredite aquest percentatge.
Es pot sol·licitar al fabricant que marcara la borsa amb aquest percentatge

• borses de brossa
no es consideren bosses de plàstic ni envàs.
• sobres de plàstic empleats per a les vendes a distància

quin preu cobre?
El preu ho fixa lliurement cada comerç
PREUS ORIENTATIUS
< 15 micres 0,05 € / borsa

15- 49 micres 0,15 € / borsa

≥50 micres 0,15 € / borsa

≥50 micres amb 50% - 70% plàstic reciclat 0,10 € / borsa


altres obligacions
Informar al consumidor del cobrament i del preu, incloent un text similar a aquest:
“En aplicació de l'obligació prevista en l'article 4.1 del Reial decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de Productors, a partir de l'1 de juliol de 2018 es cobrarà per cada borsa lliurada al consumidor el següent preu: ……..”

Obligacions a partir de 01/01/2020
• prohibida el lliurament als consumidors de bosses de plàstic fragmentable fabricades amb additius que fragmenten el plàstic en microplàstics
• les borses de més de 50 micres d'espessor han d'estar fabricades amb un mínim del 50% de plàstic reciclat

Obligacions a partir de 01/01/2021
• solament podran posar-se en el mercat nacional borses lleugeres i molt lleugeres de plàstic compostables, és a dir aquelles que puguen degradar-se biològicament en plantes de compostatge

© 2015 - IDEAT - Ajuntament de Torrent - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball