Activitats comercials

GUIA PRÀCTICA D'ELABORACIÓ EN EL COMERÇ DETALLISTA DE LA CARN

22-05-2017 al 22-05-2017

La legislació europea, a través del Reglament (CE) núm. 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris, fa recaure en les empreses la responsabilitat de garantir la seguretat alimentària i establix que esta ha de ser reforçada amb la creació, implantació i manteniment de sistemes d'autocontrol basats en l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

#Carnicerias  #productos alimentarios  #responsabilidad  #seguridad alimentaria  #Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

Dades Bàsiques

No

No

Classificació

FORMACIÓ

Jornada

Mitjans de difusió

Informació en versió local del Portal Nre. anuncis publicats: 0
Informació en web municipal Nre. anuncis publicats: 0
Anuncis en portals d'internet Nre. anuncis publicats: 0
Xarxes socials (Facebook, Twitter, etc) Nre. de seguidors: 0
Enviament d'e-mail (butlletins, newsletters, etc) Nre. de emails enviats: 27
Anunci en premsa escrita Nre. de insercions: 0
Anunci en radio Nre. de cunyes: 0
Anunci en televisió Nre. d'anuncis: 0
Anunci en cinemes Nre. d'anuncis: 0
Publicitat en MUPIS, tanques i similars Nre. d'anuncis: 0
Publicitat en autobusos Nre. d'anuncis: 0
Cartelleria i promoció en punt de venda Nre. de cartells confeccionats : 0
Fullets Nre. de fullets confeccionats: 0
Roda de premsa Nre. de rodes de premsa celebradas: 0
Nota de premsa Nre. de notes enviades: 0
Missatges WhatsApp Nre. de missatges enviats: 0

Fitxer adjunt

carniceria carne.jpg 102 KB
© 2015 - IDEAT - Ajuntament de Torrent - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball